golden gate casino hotel las vegas hpnsgokkasten 2019at de A-G ook (en ongevraagd) ingaat op het aspect van de niet-toegelaten kansspelen, komt voor deze beschouwing goed uit.Dat neemt niet weg dat onduidelijk is op welke gronden de AAMS een besluit neemt. De A-G rept bijna ironisch over het “opmerkelijke gebrek aan precisie van deze formulering, in tegenstelling tot de ernst van de gevolgen ervan.,blackjack online gratis sin descargarAls bijvoorbeeld zou blijken dat de gewraakte kansspegolden gate casino hotel las vegas hpnslen vooral door buitenlandse aanbieders worden aangeboden, zou je kunnen spreken van indirecte discriminatie.Hier echter hoeft er alleen maar sprake te zijn van aanspanning van een dergelijk proces en hup, dag vergunning, dag borgsommen.e Conclusie van de Advocaat-Generaal omvat vijf punten, die ik -net als de prejudiciële vraag- letterlijk weergeef:„De artikelen 49 VWEU en 56 VWEU moeten mgolden gate casino hotel las vegas hpnset betrekking tot de vrijheid van vestiging en dienstverrichting in de sector weddenschappen op sportevenementen, binnen het kader van een staatsmonopolie en een systeem van concessies en vergunningen worden uitgelegd als volgt:a) zij verzetten zich tegen een nationale regeling die uitdrukkelijk en feitelijk voorziet in een duidelijke bescherming van de houders van concessies die op een eerder tijdstip zijn verleend volgens een procedure die op onrechtmatige wijze een deel van de marktdeelnemers uitsloot.bwin casino bonus code

star casino.itDat neemt niet weg dat onduidelijk is op welke gronden de AAMS een besluit neemt.Het is aan de nationale rechter te beoordelen of de nationale regeling een bepaling in die zin en met die reikwijdte bevat;b) zij verzetten zich tegen een nationale regeling die feitelijk garandeert dat de handelsposities die zijn verworven op grond van een procedure die op onrechtmatige wijze een deel van de marktdeelnemers uitsloot, in stand blijven; in het bijzonder verzetten zij zich tegen een verbod voor nieuwe concessiehouders om hun verkooppunten binnen een bepaalde afstand van reeds bestaande verkooppunten te openen;c) zij verzetten zich tegen een nationale regeling die voorziet in verval van de concessie voor de exploitatie van kansspelen indien de concessiehouder een grensoverschrijdende kansspelactiviteit verricht, ongeacht de vorm waarin die activiteit wordt uitgeoefend en ook al is een direct contact tussen de consument en de exploitant en een fysiek toezicht voor politiële doeleinden mogelijk op de tussenpersonen van de onderneming die zich op golden gate casino hotel las vegas hpnshet nationale grondgebied bevinden;d) zij verzetten zich niet tegen een nationale regeling die uitsluitend toestaat die soorten kansspelen aan te bieden die in een catalogus of lijst worden genoemd, en het aanbod van andere kansspelen bestraft met verval van de concessie, mits de bestuursbesluiten inzake de inhoud van de lijst zijn gebaseerd op objectieve, niet-discriminerende en vooraf bekende criteria en bij de rechter kunnen worden aangevochten;e) zij verzetten zich niet tegen een nan komen we uit op het verval van concessies omdat er ergens juristen aan het werk zijn.,casino online games japanAls bijvoorbeeld zou blijken dat de gewraakte kansspegolden gate casino hotel las vegas hpnslen vooral door buitenlandse aanbieders worden aangeboden, zou je kunnen spreken van indirecte discriminatie.Hier echter hoeft er alleen maar sprake te zijn van aanspanning van een dergelijk proces en hup, dag vergunning, dag borgsommen.orrespondentie met Stanleybet duidelijk maakte dat er van enige grensoverschrijdende activiteiten absoluut geen sprake kon zijn en dat dit dus een grond was voor weigering van de concessies dan wel intrekking daarvan met verbeurdverklaring van gestorte borgsommen.golden palace casino waterloo

hollywood casino 400 live stream Dit is inderdaad een open eind formulering, waar de AAMS alles onder kan gooien wat haar onwelgevallig is. Dit is inderdaad een open eind formulering, waar de AAMS alles onder kan gooien wat haar onwelgevallig is.e Conclusie van de Advocaat-Generaal omvat vijf punten, die ik -net als de prejudiciële vraag- letterlijk weergeef:„De artikelen 49 VWEU en 56 VWEU moeten mgolden gate casino hotel las vegas hpnset betrekking tot de vrijheid van vestiging en dienstverrichting in de sector weddenschappen op sportevenementen, binnen het kader van een staatsmonopolie en een systeem van concessies en vergunningen worden uitgelegd als volgt:a) zij verzetten zich tegen een nationale regeling die uitdrukkelijk en feitelijk voorziet in een duidelijke bescherming van de houders van concessies die op een eerder tijdstip zijn verleend volgens een procedure die op onrechtmatige wijze een deel van de marktdeelnemers uitsloot.,grand casino baden onlineHier echter hoeft er alleen maar sprake te zijn van aanspanning van een dergelijk proces en hup, dag vergunning, dag borgsommen.Niettemin vindt de A-G dat de maatregel als zodanig verdedigbaar is uit het oogpunt om de integriteit van alle concessiehouders te waarborgen.Als bijvoorbeeld zou blijken dat de gewraakte kansspegolden gate casino hotel las vegas hpnslen vooral door buitenlandse aanbieders worden aangeboden, zou je kunnen spreken van indirecte discriminatie.online casino blackjack dealers